A A A

Bezpieczne Światowe Dni Młodzieży

MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców wraz z Kierowcami, Dobroczyńcami MIVA Polska i  misjonarzami podejmuje „9-cio-etapowy rajd modlitewny”  - czyli nowennę o bezpieczeństwo w czasie Światowych Dni Młodzieży, aby ten czas przebiegał w spokoju i nie był zakłócony przez żadne zagrożenia i wypadki na drogach.

Nowenna rozpoczyna się 16 lipca a kończy się w niedzielę 24 lipca.

Nowenna odbywać się będzie w czasie XVII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, w którym troska o bezpieczeństwo na drodze łączy się z pomocą misjonarzom w zakupie środków transportu w ramach „Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy”.

 

Zachęcamy do włączenia się w naszą inicjatywę wszystkich  ludzi dobrej woli zatroskanych o sprawę bezpieczeństwa na naszych drogach, na których codzienne jest tak wiele zagrożeń i ofiar.

 

Modlitwa o bezpieczne Światowe Dni Młodzieży

Boże, pełen Miłosierdzia, który gromadzisz ludzi młodych z całego świata wyznających wiarę w Twojego Syna Jezusa Chrystusa na spotkanie z Papieżem Franciszkiem, prosimy Cię, niech Twoje miłosierdzie i Twoje przykazanie miłości króluje w sercach ludzi, w słowach, gestach i zachowaniach kierowców oraz podróżujących. Za wstawiennictwem św. Krzysztofa uchroń od wszelkich niebezpieczeństw zasiadających za kierownicę i podejmujących podróże w tym szczególnym czasie. Niech Twoja wszechmocna ręka wszystkich chroni, aby żadne zło nie mogło zepsuć piękna spotkania z Tobą i naszymi braćmi i siostrami z całego świata. Tobie ufamy, Tobie się polecamy, w Twoje ręce się oddajemy. Amen.


Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Aniele Boży Stróżu mój…

Święty Krzysztofie, módl się za nami!

Boże, prowadź!