A A A

Dzień kanonizacji

i modlitwa za polskich kierowców w Olsztynie

 

 

Posadzenie dębu św. Jana Pawła II, poświęcenie nowej kaplicy św. Jana Pawła II z umieszczeniem Jego relikwii i błogosławieństwo relikwiami, warta harcerzy przy pomniku św. Jana Pawła II, poświęcenie nowej kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwa za kierowców oraz inauguracja akcji uCZYNek Wiary – rowery dla katechistów w Afryce, organizowanej przez MIVA Polska – to wszystko działo się w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie w Niedzielę Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r. , w dniu kanonizacji bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII.

 

Od godzin porannych po każdej Mszy św. przekazywana była także „iskra miłosierdzia” – światło od świecy zapalonej w Łagiewnickim Sanktuarium. Wierni licznie zabierali światło do swoich domów. W czasie Mszy św. o godz.11.30, której przewodniczył Krajowy Duszpasterz Kierowców, ks. dr Marian Midura, modlono się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w intencji wszystkich kierowców i za poruszających się po drogach - prosząc o bezpieczeństwo na polskich drogach. Ks. Midura odnosząc się do daru, jakim był i pozostaje dla Polski Jan Paweł II postawił retoryczne pytanie: „Co by było w Polsce i w świecie, gdyby nie było św. Jana Pawła II?! Co by się działo także na polskich drogach, gdyby nie św. Jan Paweł II?!

Dziękujmy za dar św. Jana Pawła II!”.

Św. Jan Paweł II jest patronem Krajowego Duszpasterstwa Kierowców. Kiedy trwały dni żałoby po Jego śmierci , w tamtych pamiętnych dniach nikt na polskich drogach nie ginął bo średnio na polskich drogach ginie dziennie ponad 10 osób. W czasie homilii, którą wygłosił ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska, kaznodzieja przypomniał, że św. Jan Paweł II wielokrotnie przy różnych okazjach zwracał się także do kierowców z apelem o rozwagę.

Tak było m.in. w listopadzie 1998 roku z okazji Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Mówił wtedy: „Wyrażam nadzieję, że dzięki obchodom tego dnia kierowcy będą zawsze postępować odpowiedzialnie, okazując szacunek zarówno dla ludzkiego życia, jak i dla zasad bezpieczeństwa na drogach”.

Kaznodzieja prosił także by za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Papieża Pielgrzyma, który tak często był w drodze, modlić się o bezpieczeństwo na polskich drogach. Ważnym punktem obchodów dnia kanonizacji Wielkiego Rodaka w Fatimskim Sanktuarium było poświęcenie kaplicy ku czci św. Jana Pawła II i uroczyste umieszczenie w tym ołtarzu relikwiarza z Jego relikwiami. Kustosz Sanktuarium ks. prałat Marian Matuszek, dziękując fundatorom kaplicy świętego Jana Pawła II, podkreślił, że „kanonizacja naszego Wielkiego Rodaka nie może pozostać tylko we wspomnieniach, ale że musi to być żywa pamięć, poprzez modlitwę i wypraszanie łask za pośrednictwem św. Jana Pawła II, którego relikwie będą czczone w Sanktuarium”. W kaplicy zostały umieszczone słowa św. Jana II: „Ja Jan Paweł II Papież dziękuję za Fatimę. Proszę, odmawiajcie codziennie Różaniec.”

Podczas całej tak wyjątkowej Niedzieli nie zapomniano o misjach i misjonarzach, pamiętając jak wielkim misjonarzem był kanonizowany Papież Jan Paweł II, który odbył 104 zagraniczne podróże, głosząc wszędzie Ewangelię Chrystusa i wzywając do szacunku dla życia oraz pokoju i pojednania.

Zainaugurowana została akcja MIVA Polska – uczynek Wiary – rowery dla katechistów w Afryce. Po każdej Mszy św. wierni – dzięki inicjatywie ks. Proboszcza – wychodząc z kościoła wspierali, swoją ofiarą do puszki, zakup rowerów i motorowerów dla misjonarzy i katechistów w Afryce. Po Mszy św. o godz. 10.00, dzieci które bardzo licznie przybyły z rodzicami na Mszę św. by uczcić św. Jana Pawła II, otrzymały od MIVA Polska skarbonki: „Majowa złotówka na rowery dla katechistów w Afryce”. Na koniec miesiąca maja, te skarbonki z zaoszczędzonymi złotówkami, zostaną przyniesione do kościoła , a następnie przekazane do MIVA Polska na zakup rowerów i motorowerów na misjach dla katechistów i misjonarzy.

Niedziela Miłosierdzia, którą ustanowił św. Jan Paweł II, została także podkreślona Sanktuarium Fatimskim poprzez celebrację Godziny Miłosierdzia zakończoną możliwością ucałowania relikwii św. Jana Pawła II przez wszystkich obecnych.

 

(JK)