A A A

Służba Celna

Po wejściu do Unii Europejskiej i zniesieniu granic zmieniło się całkowicie podejście do czynności kontrolnych wykonywanych przez służbę celną. W celu szybkiego reagowania na występujące niepożądane zjawiska, wzorem innych krajów unijnych zostały utworzone grupy mobilne. Ich działania koncentrują się na zwalczaniu przestępczości - czyli ograniczaniu obrotu ,,szarej strefy,, a codzienna praca funkcjonariuszy grup mobilnych wiąże się nieodłącznie z kontrolami prowadzonymi na naszych drogach. W dniu 25 lipca 2009 r w dzień Świętego Krzysztofa dolnośląscy funkcjonariusze celni prowadzili takie działania kontrolne na najdłuższym i najniebezpieczniejszym szlaku komunikakacyjnym w Polsce – słynnej ósemce czyli drodze krajowej nr 8. Jak zwykle ukierunkowane były one na ujawnianie towarów niewspólnnotowych, towarów akcyzowych, kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiornikach. Każdorazowo dokumenty kierowcy i samochodu sprawdzane były przez celników w ogólnopolskiej bazie danych, gdzie znajdują się informacje o firmach, transporcie i dokumentach pozostających w zainteresowaniu służby celnej.

W tym roku Dzień Św.Krzysztofa obchodzony był po raz czwarty jako Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy organizowany przez Fundację Krzysztofa Hołowczyca ,,Kierowca Bezpieczny,, oraz Krajowego Duszpasterza Kierowców ks.dr Mariana Midury.

W tę ogólnopolską akcję włączyli się również dolnośląscy celnicy zainspirowani przez kapelana Służby Celnej ks.Piotra Jakubusia, który obejmuje opieką duszpasterską Izby Celne w cztery województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i śląskim.

W tym dniu do kontroli typowano zarówno samochody osobowe i towarowe. Pamiętając przede wszystkim o bezpieczeństwie jak zwykle celnicy wybrali rozległy parking aby kierowane i poddawane kontroli samochody nie zagrażały bezpieczeństwu pozostałych uczestników ruchu drogowego. Dzięki organizatorom ogólnopolskiej akcji ,,Dzień Bezpiecznego Kierowcy,, zostaliśmy wyposażeni w ciekawe gadżety. Były to ulotki informacyjne, kamizelki odblaskowe, zapachy samochodowe, naklejki i obrazki Św. Krzysztofa z dziesięcioma przykazaniami kierowcy a także ulotki promujące trzeźwego kierowcę, ponieważ również celnicy niejednokrotnie zatrzymywali podczas służby samochody prowadzone przez kierowców będących pod wpływem alkoholu.

 

Również Grupy Mobilne Izby Celnej w Olsztynie włączyły się do tej ważnej akcji. Z Fundacji Kierowca Bezpieczny – Krzysztofa Hołowczyca i od Krajowego Duszpasterza Kierowców  przekazano wiele gadżetów i obrazków z Dekalogiem Kierowcy. Zatrzymywani kierowcy po sprawdzeniu dokumentów i pojazdu otrzymują te drobne upominki z życzeniami „szerokiej drogi” i pilnego przestrzegania przepisów ruchu.

 

Każdy ze skontrolowanych kierowców otrzymywał w tym dniu upominki wręczane przez naszego kapelana, który również zwracał uwagę na zasady wymienione w dekalogu kierowcy:

Dekalog kierowcy:

1.    Nie będziesz egoistą na drodze!

2.    Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi!

3.    Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować!

4.    Szanuj pieszych!

5.    Nie zabijaj – bądź trzeźwy!

6.    Zapnij pasy – będziesz bezpieczny!

7.    Nie bądź brawurowy w prędkości!

8.    Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo!

9.    Pomagaj potrzebującym na drodze!

10.  Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji!

Akcja przeprowadzona przez celników na Dolnym Śląsku miała bardzo pozytywny wydźwięk, co udało nam się usłyszeć na falach CB-radio, jak również mamy nadzieję, że udział służby celnej w działaniach promujących bezpieczeństwo w dużym stopniu uwrażliwi wszystkich na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.


Aleksandra Pokora

Rzecznik Prasowy
Izby Celnej we Wrocławiu