A A A

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

 

Niedziela - 15 listopada 2020 r. (zawsze w 3 niedzielę listopada)

 

Msza święta w dniu. 15.11.2020 o godz. 12.00 - zostanie odprawiona w Katedrze w Szczecinie,

można uczestniczyć online: https://youtu.be/Yc3Dvcjk4HY

 

Msza święta w intencji Ofiar wypadków w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, dn. 15.11. br. o godz. 10.30
https://www.youtube.com/watch?v=2y-4Y6LNmSQ

 

Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura zachęca do pamięci o tragicznych ofiarach wypadków oraz troski okazanej osobom poszkodowanym na drogach. Trzecia niedziela listopada to ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II – „Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych”. Szczególnie w tym dniu pamiętajmy w modlitwie o tych którzy zginęli lub doznali obrażeń ciała w wypadkach na drogach, ale także o ich rodzinach i bliskich, przeżywających z tego powodu tragedie rodzinne i osobiste.

Obchody Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych niech zawsze będą połączone z modlitwą za tych, którzy zginęli na drogach oraz za tych, którzy zostali poszkodowani - ciężko ranni, tracąc z tego powodu zdrowie i dorobek życia!
Każdego roku w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie k. Tarnowa - Stowarzyszenie PRZEJŚCIE - organizuje uroczyste obchody z wypominkami i Mszą św. za wszystkich co zginęli na drogach. Tam też jest specjalny pomnik i park pamięci - więcej informacji na: www.przejscie.com

19 listopada 2006 r. w Warszawie w Katedrze Polowej po raz pierwszy w Polsce obchodzono uroczyście Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków. Obchody zorganizowało Krajowe Duszpasterstwo Kierowców, a obchodom  przewodniczył Bp Tadeusz Płoski - Biskup Polowy WP.

JAN PAWEŁ II - 15.11.1998, Anioł Pański
„Również dzisiaj w wielu krajach europejskich obchodzony jest Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Zanoszę do Boga modlitwy w intencji tych, którzy zginęli w tak tragicznych okolicznościach, a zarazem pragnę zapewnić o mej duchowej bliskości ich rodziny oraz osoby, które przeżyły wypadki, ale pozostały głęboko zranione fizycznie i duchowo. Wyrażam nadzieję, że dzięki obchodom tego dnia kierowcy będą zawsze postępować odpowiedzialnie, okazując szacunek zarówno dla ludzkiego życia, jak i dla zasad bezpieczeństwa na drogach”.

BENEDYKT XVI - 20.11.2005, Anioł Pański
„Tej niedzieli, poświęconej ofiarom wypadków drogowych powierzam miłości Pana wszystkie osoby, które straciły życie w wypadkach drogowych, jak i bardzo licznych rannych i ich rodziny. Wzywam wszystkich kierowców do prowadzenia rozważnego i odpowiedzialnego, aby skutecznie walczyć, wraz z przedstawicielami władzy, przeciw temu złu socjalnemu i aby zmniejszyć liczbę ofiar”.

- Do wstępu Mszy świętej:
W „Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych”
- pamiętamy w modlitwie o tych, którzy zginęli lub doznali obrażeń ciała w wypadkach na drogach, oraz o ich rodzinach i bliskich, przeżywających z tego powodu tragedie rodzinne i osobiste. Wspomnijmy szczególnie z naszej parafii tych, którzy odeszli tragicznie - ginąc na drodze.

- Modlitwa wiernych:
Ks. - Panie nasz Boże i Ojcze wspólnie ze zgromadzonym ludem zanosimy do Ciebie nasze gorące prośby i błagania:
1. Módlmy się za Papieża Franciszka i całe duchowieństwo, aby byli gorliwymi    
głosicielami Ewangelii. Ciebie prosimy…
2.    Módlmy się, aby wszyscy kierowcy rozsądnie i bezpiecznie korzystali ze swoich pojazdów i szanowali prawa innych ludzi. Ciebie prosimy…
3.    Módlmy się za tych, co przeżyli ciężkie wypadki, aby z ufnością wchodzili w nowe życie. Ciebie prosimy…
4.    Za wszystkich kierowców pełniących dzisiaj służbę dla społeczeństwa: kierowców karetek, transportu, tirów, służb mundurowych, aby byli bezpieczni i wspierani przez społeczeństwo. Ciebie Prosimy…
5.    Módlmy się za wszystkich, którzy zginęli na drogach, aby Pan Bóg okazał im swoje miłosierdzie. Ciebie prosimy…
6.    Módlmy się za wstawiennictwem św. Krzysztofa i Maryi naszej Matki, aby nasze drogi były bezpieczne a ich użytkownicy okazywali sobie życzliwość i pomoc. Ciebie prosimy…

Ks. - Boże, wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła i spraw, aby nieustannie umacniany Twoimi darami, stale się odradzał i prowadził wszystkie Twoje dzieci do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

- Modlitwa za kierowców przed Błogosławieństwem:
Panie nasz Boże, prosimy o pomoc i opiekę, abyśmy dobrze i rozsądnie posługiwali się naszymi pojazdami. Ojcze błogosław naszym podróżom, spraw abyśmy jeździli bezpiecznie i szczęśliwie docierali do celu. Ojcze Miłosierny - przyjmij naszych zmarłych do Twojej chwały w niebie: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…