A A A

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych


Niedziela 20 listopada 2016

Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska zachęcają do pamięci o tragicznych ofiarach wypadków oraz troski okazanej osobom poszkodowanym na drogach: Trzecia niedziela listopada to Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Zachęcamy by szczególnie w tym dniu pamiętać w modlitwie o tych, którzy zginęli lub doznali obrażeń ciała w wypadkach na drogach, ale także o ich rodzinach i bliskich, przeżywających z tego powodu tragedie rodzinne i osobiste. Śp. gen. Tadeusz Płoski, Biskup Polowy Wojska Polskiego, który wspólnie z Duszpasterstwem Kierowców i MIVA Polska w roku 2006 zapoczątkował w Polsce obchody tego dnia - sam stał się Ofiarą tragicznego wypadku - apelował do wszystkich kierowców, pieszych, ludzi dobrej woli: „Z całego serca zachęcam więc wszystkich, proszę i o to się modlę: kierujmy się Miłością na każdej drodze i w każdym dniu naszego życia! Bo Śmierć może niespodziewanie spotkać każdego z nas zanim dożyjemy starości”

- ks. Marian Midura - Krajowy Duszpasterz Kierowców
- ks. Jerzy Kraśnicki - zastępca i dyrektor MIVA Polska

Obchody w Polsce Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych są połączone z modlitwą za tych, którzy zginęli na drogach lub zostali poszkodowani:

Zaprasza Kustosz Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie k. Tarnowa - III Niedziele Listopada - 20.11.2016 r.
- godz. 10.30 - Wypominki i modlitwy za Ofiary wypadków drogowych.
- godz. 11.00 - Uroczysta Msza święta w intencji Ofiar wypadków drogowych i ich Rodzin.
- godz. 12.00 - Procesja i modlitwy przy pomniku „Przejście” i posadzenie drzewa pamięci.

Więcej informacji na: www.przejscie.com.pl

Zainicjowany przez angielską organizację RoadPeace w 1993 r. Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road Crash Victims) - przez szereg lat znany jako Europejski Dzień Pamięci - jest obecnie obchodzony przez coraz więcej osób na całym świecie. 26 października 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako corocznego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Dzień ten ma być wyrazem uznania dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin (rezolucja 60/5).

19 listopada 2006 r. w Warszawie w Katedrze Polowej po raz pierwszy w Polsce obchodzono uroczyście Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków. Obchody zorganizowało Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i MIVA Polska, a obchodom przewodniczył gen. Tadeusz Płoski, Biskup Polowy WP