A A A

Święty Krzysztof wspiera kierowców!

Na terenie parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szydłowie-Kolonia staraniem proboszcza ks. Macieja Paramuszczaka – postawiono piękną kapliczkę z figurą św. Krzysztofa niosącego Dziecię Jezus.

W niedzielę 30 maja br. kapliczka zostałam uroczyście poświęcona po Mszy świętej w intencji bezpiecznych podróży dla wszystkich kierowców.

Kapliczka jest umieszczona w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 473 w Szydłowie.

 

Figurę św. Krzysztofa niosącego Dzieciątko Jezus – do tej kapliczki ofiarował ks. Marian Midura – Krajowy Duszpasterz Kierowców, który wcześniej w parafii przeprowadził katechezy i głosił homilię – zachęcając do przestrzegania dekalogu kierowcy i przepisów ruchu drogowego.

Kapliczka ta znajduje się w pobliżu autostrady A1 więc św. Krzysztof – patron kierowców i podróżujących będzie czuwał nad bezpieczeństwem dla wszystkich kierowców i podróżnych w tamtej okolicy.Kapliczkę ufundował sołtys wsi Szydłów pan Ryszard Mroczkowski z żoną Ewą.

 

Po poświęceniu kapliczki również według miejscowego zwyczaju poświęcono pola i wszyscy obecni modlili się o dobre urodzaje i ochronę przed klęskami żywiołowymi. Modlitwy te poprowadził ks. prałat Henryk Kowaliński, który prawie 40 lat temu ten obrzęd na terenie Szydłowa wprowadził.

Dekalog Kierowcy - MIVA Polska:
Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:
1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę - umiej też podziękować.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj - bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.

 

Ks. dr Marian Midura – Krajowy Duszpasterz Kierowców