A A A

Złączmy się w modlitwie w trosce o bezpieczną jazdę w 2014 roku


MIVA Polska i Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zaprasza do refleksji i modlitwy w intencjach kierowców i wszystkich użytkowników dróg.
To jedna z form realizacji hasła „Kierujmy się miłością na drodze”, propagowanego przez duszpasterstwo kierowców.

Modlitwa to także sposób na ewangelizowanie świata i czynienie go lepszym, jak mówi Papież Franciszek w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium.

- Czyż nie jest ważną sprawą dobro i bezpieczeństwo wszystkich poruszających się po drogach i kierujących pojazdami, którzy są naszymi bliźnimi, na których dobru powinno nam zależeć? Chcieć, pragnąć i szukać dobra innych to właśnie znaczy ich prawdziwie kochać.
- Włącz się do przynajmniej raz w miesiącu do wspólnej modlitwy, gdziekolwiek jesteś - życząc i pragnąc dobra wszystkich poruszających się po naszych drogach, bez żadnego wyjątku. W ten sposób świat będzie się stawał lepszy, a drogi bezpieczniejsze:

Styczeń
Aby Boże błogosławieństwo i opieka towarzyszyły wszystkim kierowcom i podróżującym przez cały rok i by pamiętali o swojej chrześcijańskiej tożsamości we wszystkich sytuacjach życia, a szczególnie podczas podróży.

Luty
Aby instytucje, organizacje i służby troszczące się o bezpieczeństwo na drogach, zawsze szczerze i z oddaniem podejmowały wysiłki i różnorakie inicjatywy dla rzeczywistego dobra użytkowników dróg i poprawy bezpieczeństwa drogowego.

Marzec
Aby pamięć i szacunek dla daru życia, które ofiarował nam Stwórca, chroniły kierujących pojazdami przed nieodpowiedzialnymi i ryzykownymi zachowaniami prowadzącymi często do narażania na utratę życia lub kalectwo.

Kwiecień
Aby okres Wielkiego Postu, przygotowujący do obchodów Zmartwychwstania Chrystusa Pana, pomógł kierowcom widzieć wyraźniej swoje wady i grzechy, i przezwyciężać je z pomocą Bożej łaski, odkrywając przy tym radość z kroczenia drogami Ewangelii.

Maj
Aby wstawiennictwo i przykład Matki Bożej Królowej Polski, posłusznej Bożej woli i wypełniającej nakazy Prawa, był pomocą i zachętą do większego szacunku i przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przez motocyklistów i młodych kierowców.

Czerwiec
Aby Najświętsze Serce Jezusowe, dobroci i miłości pełne dla wszystkich ludzi, nieustanie pociągało wszystkich użytkowników dróg do kierowania się nadrzędną zasadą miłości Boga i bliźniego, i unikania wszelkiego rodzaju egoistycznych czy agresywnych zachowań kierowców - także poprzez słowa i gesty.

Lipiec
Aby św. Krzysztof, Patron kierowców i podróżujących, którego imię znaczy „niosący Chrystusa”, był inspiracją do dobrych i szlachetnych zachowań za kierownicą w duchu chrześcijańskiego świadectwa i otwierał serca na dziękczynienie Panu Bogu za bezpieczne podróże i na chętną pomoc misjonarzom będącym w potrzebie środków transportu, aby wspomóc ich pracę misyjną.

Sierpień
Niech przeżywanie miesiąca trzeźwości będzie okazją do rachunku sumienia i umocni wszystkich kierujących pojazdami w przekonaniu o bezwzględnej potrzebie i konieczności zachowania trzeźwości za kierownicą dla dobra swojego i dobra wszystkich bliźnich.

Wrzesień
Aby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - piesi i rowerzyści, mogli zawsze czuć się bezpieczni w korzystaniu z dróg, chodników i ścieżek rowerowych i nie spotykali się z lekceważeniem ze strony innych poruszających się po drogach.

Październik
Aby polscy misjonarze i misjonarki poświęcający się dla głoszenia Ewangelii i służby ludziom na krańcach świata byli zachowani od wszelkich niebezpieczeństw w czasie podróży po ich misyjnych drogach i bezdrożach.

Listopad
Aby dzięki Bożemu Miłosierdziu wszyscy, którzy stracili życie w wypadkach drogowych mogli wejść do domu Ojca w niebie, a ich bliscy odnajdywali pociechę w Słowie Bożym, które jest lampą nadziei dla pielgrzymów na tej ziemi.

Grudzień
Aby adwentowe oczekiwanie i potem świętowanie Narodzenia Jezusa Chrystusa były dla wszystkich czasem radości i wzajemnej życzliwości na drogach, w podróży i nie były zmącone przez żadne tragedie drogowe i komunikacyjne.

Przynajmniej raz w miesiącu ofiaruj wielkodusznie w podanej intencji modlitwę: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…. i Pod Twoją obronę….
Święty Krzysztofie, módl się za nami! Boże prowadź!

- Albo możesz też odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.


Papież Franciszek w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium zachęca do ewangelizowania świata i czynienia go lepszym również poprzez modlitwę, która nabiera charakteru modlitwy wstawienniczej: „Ona - jak mówi Papież - dostarcza nam motywów do szukania dobra innych”. Papież Franciszek przywołuje św. Pawła Apostoła modlącego się gorliwie za wszystkich: zawsze, w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich […] bo noszę was wszystkich w sercu (Flp 1, 4. 7). Serce modlącego się za innych staje się bardziej uważne na innych i bardziej hojne, wyzwolone od wyizolowanej zamkniętej świadomości i pragnie czynić dobro. (…) Serce Boga wzrusza się przy wstawiennictwie, jednak w rzeczywistości On zawsze trzyma nas za rękę ….” (Evangelii gaudium 281nn).